บทความ

กลุ่มดาวจักรราศี
 กลุ่มดาวจักรราศี
   
    กลุ่มดาวจักรราศีหมายถึง กลุ่มดาวฤกษ์จำนวน 12กลุ่ม ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ออกไป ซึ่งเมื่อมองจากโลกจะเห็นกลุ่มดาวเหล่านี้ ปรากฏแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลาของเดือน ซึ่งมนุษย์ในสมัยโบราณก็จินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวเป็นสิ่งต่างๆ และมีการค้นพบ รูปของกลุ่มดาวจักรราศีวาดอยู่บนโลงศพของมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณด้วย ต่อมามนุษย์ได้แบ่งกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ตามแนวทางเดินของดวงอาทิตย์ ที่เรียกว่า เส้นสุริยะวิถี ออกเป็น 12กลุ่ม จริงๆแล้ว กลุ่มดาวดังกล่าวไม่ได้อยู่บนแนวสุริยวิถีพอดี แต่จะอยู่ในช่วงแถบกว้างประมาณ 18 อาศา ผ่านแนวสุริยวิถี โดยมี 12กลุ่มดาว แต่ละกลุ่มดาวห่างกัน ประมาณ 30 องศาเมื่อประมาณ 1000ปีก่อนคริสตศักราช กลุ่มดาวกลุ่มแรก ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน จุดที่สุริยะวิถี เคลื่อนที่ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดี ในเริ่มต้นของฤดูร้อน คือ กลุ่มดาวแกะ(Aries)กลุ่มดาวแกะจึงถูกเรียกในสมัยนั้นว่า March Equinoxหรือ 0 Ariesกลุ่มดาวถัดมา คือ กลุ่มดาววัว,กลุ่มดาวคนคู่,กลุ่มดาวปู,กลุ่มดาวสิงห์,กลุ่มดาวผู้หญิงสาว,กลุ่มดาวคันชั่ง,กลุ่มดาวแมงป่อง,กลุ่มดาวคนยิงธนู,กลุ่มดาวมกร,กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ และกลุ่มดาวปลาคู่ รวมเป็น 12 กลุ่มดาวจักรราศีต่อมา เมื่อประมาณ ค.ศ. 0 จุด Equinoxดังกล่าวได้ขยับ มาอยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ (Pisces)เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า the Age of Piscesหรือยุค the New Great Ageนั่นเอง และคาดว่า ประมาณปี ค.ศ. 2600 จุดดังกล่าวจะขยับ เข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (Aquarius)เริ่มต้นยุคที่เรียกว่า the Age of Aquariusโดยทุกๆประมาณ 2100 ปี จุด Equinoxจะขยับไปทางทิศตะวันตกทีละ 1 จักรราศีนั่นเองเนื่องจากโลกโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ โดยที่แกนโลกเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศา กับ แนวตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของโลก รอบดวงอาทิตย์ แกนดังกล่าวไม่ได้เอียงคงที่ แต่จะส่ายเช่นเดียวกับแกนของลูกข่าง ที่ส่ายในขณะที่หมุน และเคลื่อนที่ไปรอบๆ เพียงแต่ขนาดของวงโคจร ที่โลกเคลื่อนที่ มีขนาดใหญ่กว่ามาก ทำให้คาบเวลาในการส่าย ใช้เวลานานถึง 26,000 ปี ซึ่งปัจจุบัน แกนขั้วฟ้าเหนือ ชี้ไปใกล้กับดาวเหนือ (Polaris)และจะชี้ไปใกล้ดาวเหนือมากที่สุด ประมาณปี ค.ศ.2100 และในอีกประมาณ 13,000 ปีจากปัจจุบัน แกนขั้วฟ้าเหนือ จะชี้ไปใกล้ดาววีกา (Vega)ในกลุ่มดาวพิณ (Lyra)แทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้จุด Vernal Equinoxค่อยๆขยับ ไปทางทิศตะวันตกช้าๆ ปีละประมาณ 50 ฟิลิปดา (50/3600 องศา) นั่นเอง ในอดีตกาล ดาวขั้วฟ้าเหนือของชาวอียิปต์โบราณ ประมาณ 4800 ปีมาแล้ว คือ ดาวทูบาน (Thuban)ในกลุ่มดาวมังกร (Draco)ซึ่งเป็นดาวดวงที่ 3 นับจากหางรูปมังกร ซึ่งทำให้ปิระมิดของชาวอียิปต์ มีช่องจากภายใน ชี้ไปดาวทูบานนั่นเอง

 

กลุ่มดาวปลาคู่ (Pisces)

อ่าน 1512 ครั้ง
กลุ่มดาวปลาคู่ (PISCES)    เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ท...
 
 

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (Aquarius)

อ่าน 576 ครั้ง
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (AQUARIUS)    เป็นกลุ่มดาว...
 
 

กลุ่มดาวแพะทะเล (Capricornus)

อ่าน 3118 ครั้ง
กลุ่มดาวแพะทะเล (CAPRICORNUS)     กลุ่มดาว...
 
 

กลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius)

อ่าน 562 ครั้ง
กลุ่มดาวคนยิงธนู (SAGITTARIUS)    กลุ่มดาวคนยิง...
 
 

กลุ่มดาวแมงป่อง (Scopius)

อ่าน 619 ครั้ง
กลุ่มดาวแมงป่อง (SCOPIUS)    กลุ่มดาวแมงป่อง ปร...
 
 

กลุ่มดาวคันชั่ง (Libra)

อ่าน 648 ครั้ง
กลุ่มดาวคันชั่ง (LIBRA)    กลุ่มดาวคันชั่ง เป็น...
 
 

กลุ่มดาวหญิงสาวพรมจารีย์ (Virgo)

อ่าน 766 ครั้ง
   กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารีย์ (VIRGO)  &nbs...
 
 

กลุ่มดาวสิงโต (Leo)

อ่าน 536 ครั้ง
   กลุ่มดาวสิงโต (LEO)    กลุ่มด...
 
 

กลุ่มดาวปู (Cancer)

อ่าน 509 ครั้ง
กลุ่มดาวปู (CANCER)    กลุ่มดาวปู เป็นกลุ่มดาวท...
 
 

กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini)

อ่าน 468 ครั้ง
กลุ่มดาวคนคู่ (GEMINI)    กลุ่มดาวคนคู่...
 
12